Jäsenedut.fi-palvelu

Jäsenedut-palvelu tarjoaa laadukkaita, ajankohtaisia alennuksia ja tarjouksia yhdistysten jäsenille.

Yhteystiedot

Palvelun tuottaa InMind Production Oy.

kimmo.korpijaakko(at)inmind.fi
Puhelin 0400 392 660

Ilmoittajalle

Haluatko tuotteesi tai palvelusi Jäsenedut.fi-palveluun?

Soita Kimmo Korpijaakolle puhelin 0400 392 660 tai e-mail: kimmo.korpijaakko@inmind.fi


REKISTERI- JA TIETOSUOJALASEKKEET

Tämä on InMind Production Oy / Jäsenedut.fi -palvelun EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 13.03.2022 Viimeisin muutos 13.03.2022.

1. Rekisterinpitäjä

InMind Production Oy
Antbackantie 4 D 22
02400 Kirkkonummi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kimmo Korpijaakko, sähköposti: etunimi.sukunimi (at)inmind.fi

3. Rekisterin nimi

 Jäsenedut.fi- verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on käyttäjän itsensä antamien tietojen säilytys.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistysten jäsenyyteen sidottujen jäsenetujen tarkastelu yleisöltä suljetuilla sivuilla. Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Henkilön nimi/alias ja sähköpostiosoite ja tieto minkä yhdistyksen kautta käyttöoikeus palveluun muodostuu.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla ja tilanteissa, joissa asiakas itse luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisteröintitiedot voidaan luovuttaa palvelun käyttäjän yhdistykselle ainoastaan yhdistyksen jäsenyyden voimassaolon tarkastamiseksi.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus ja mahdollisuus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa itsenäisesti ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä, jos ei sitä itse osaa tehdä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, poistaa ne itsenäisesti tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on mahdollisuus poistaa kaikki tietonsa itse ja oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).